Siedlce, ul. Ogińskich 46
biuro@openfutureschool.pl
tel. +48 606 767 505

Studia w UK Uczelnie Stypendia i Finanse Aplikuj z nami Kurs Językowy Kontakt

Kryteria maturalne

Kryteria maturalne przyjęć:

        Przynajmniej jeden przedmiot na poziomie podstawowym, z wynikiem min. 80%

        Przynajmniej dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, z wynikiem min. 65%

* Nie są wymagane certyfikaty językowe
* Wymagania co do przedmiotów kierunkowych w przypadku kierunków na wydziałach: Biology, Psychology, Mathematics, Physics, Computer Science.

Uwaga.
Odstępstwa od wymienionych kryteriów są możliwe i nie dyskwalifikują kandydata na studia.

Język angielski podstawowy z wynikiem: średnia 90% z ustnego i pisemnego na wszystkie kierunki z wyjątkiem: International Politics, History, English, Law, Theatre Film and Television gdzie wymagany jest wynik: średnia 95% z ustnego i pisemnego

Język angielski rozszerzony z wynikiem: średnia 65% z ustnego i pisemnego na wszystkie kierunki z wyjątkiem: International Politics, History, English, Law, Theatre Film and Television gdzie wymagany jest wynik: średnia 70% z ustnego i pisemnego

Studia w UK Uczelnie Stypendia i Finanse Aplikuj z nami Kurs Językowy Kontakt