Siedlce, ul. Ogińskich 46
biuro@openfutureschool.pl
tel. +48 606 767 505

Studia w UK Uczelnie Stypendia i Finanse Aplikuj z nami Kurs Językowy Kontakt

Podanie na studia

Potrzebne dane i dokumenty do aplikacji na studia:

  • Dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, adres
  • Dane kontaktowe: e-mail, telefon stacjonarny, telefon komórkowy
  • Wykształcenie:
    Szkoła średnia: nazwa szkoły średniej, okres uczęszczania, przedmioty z matury i poziomy
    Szkoły wyższe: kierunek studiów i ocena końcowa
  • List motywacyjny: list w formie elektronicznej w języku angielskim przedstawiający nasza osobę, zainteresowania, osiądnięcia oraz kierunek jaki chcemy studiować i dlaczego. Również uzasadnić jakie mam plany na przyszłość związane z kierunkiem oraz podkreślić dlaczego wybraliśmy daną uczelnię.
  • List referencyjny: list referencyjny w formie elektronicznej w języku angielskim od nauczyciela (j.angielskiego z liceum, szkoły językowej lub korepetycji) wraz z Twoim imieniem i nazwiskiem w tytule. List powinien opisywać Twoją osobowość, umiejętności i osiągnięcia. Nie wymagana jest pieczątka ani podpis, ale umieszczenie danych takich jak: imię i nazwisko, stanowisko i miejsce pracy, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.

Prosimy o przesłanie danych i dokumentów na e-mail: biuro@openfutureschool.pl  

Przygotujemy i wyślemy za Ciebie formularz aplikacyjny. Przy zgłaszaniu aplikacji on-line pobierana jest (przez UCAS) opłata rejestracyjna w wysokości £20 przy wyborze 1 kierunku lub £25 przy wyborze 2-5 kierunków. Po wysłaniu zgłoszenia prześlemy dokładną instrukcję dokonania płatności.

Studia w UK Uczelnie Stypendia i Finanse Aplikuj z nami Kurs Językowy Kontakt