Finanse

Roczne czesne dla studentów z Unii Europejskiej zaczyna się od € 2209 euro za studia licencjackie za rok akademicki 2022-2023. Rząd holenderski obniżył o połowę czesne dla studentów pierwszego roku studiów wyższych! Czesne za studia magisterskie jest zależne od uczelni.

Pożyczka na czesne:

Czesne w Holandii jest stosunkowo niewielkie i jest płatne w 1 lub 10 ratach w ciągu roku akademickiego. Rząd holenderski przygotował pożyczkę na czesne dla studentów z UE

Wymagane dokumenty:

  • kopia paszportu lub dowodu osobistego
  • numer BSN (Burger Servicenummer – numer ubezpieczenia socjalnego i identyfikacji podatkowej)

Kwota pożyczki na czesne: € 184,08 / miesiąc

Spłata: pożyczkę trzeba spłacić po skończeniu studiów. Spłata trwa do 15 lat i rozpoczyna się 2 lata po ukończeniu studiów. W tym czasie trzeba spłacić pożyczkę wraz z oprocentowaniem (roczna stopa procentowa to około 0,12%). Minimalna kwota spłaty to € 45,41 miesięcznie.

 

Dofinansowanie dla pracujących studentów:

Rząd holenderski ustanowił system finansowania kosztów utrzymania dla pracujących studentów. Kwalifikują się studenci, którzy nie ukończyli 30 lat, studiują w pełnym wymiarze godzin i pracują miesięcznie minimum 56 godzin.

Dofinansowanie składa się z:

  • pożyczki
  • dodatkowego grantu
  • studenckiego dodatku do transportu

Kwota dofinansowania: € 932,87 miesięcznie (€ 513,83 pożyczki i € 419,04 granta).

Pożyczka jest spłacalna, natomiast dodatkowy grant oraz studencki dodatek do transportu są bezzwrotne, jeżeli ukończymy studia w ciągu 10 lat.

Wysokość przyznanego grantu jest uzależniona od zarobków rodziców (pułap zarobkowy – € 36 000).

Spłata pożyczki: okres spłaty pożyczki to 35 lat. Kwota spłaty: 4% od nadwyżki od minimalnej płacy krajowej.

 

kontakt

KONSULTACJA TELEFONICZNA
ADRES
Open Future School
ul. Ogińskich 46
08-110 Siedlce, Polska
NIP 821 251 4127
REGON 147183943