Finanse

Roczne czesne dla studentów z Unii Europejskiej zaczyna się od € 2530 euro za studia licencjackie za rok akademicki 2024-2025.  Czesne za studia magisterskie jest zależne od uczelni.

Pożyczka na czesne:

Czesne w Holandii jest stosunkowo niewielkie i jest płatne w 1 lub 12 ratach w ciągu roku akademickiego. Rząd holenderski przygotował pożyczkę na czesne dla studentów z UE

Wymagane dokumenty:

  • kopia paszportu lub dowodu osobistego
  • numer BSN (Burger Servicenummer – numer ubezpieczenia socjalnego i identyfikacji podatkowej)

Kwota pożyczki na czesne: € 192,83 / miesiąc

Spłata: pożyczkę trzeba spłacić po skończeniu studiów. Spłata trwa do 35 lat i rozpoczyna się 2 lata po ukończeniu studiów. W tym czasie trzeba spłacić pożyczkę wraz z oprocentowaniem (roczna stopa procentowa to 0,46%). Minimalna kwota spłaty to € 5 miesięcznie.

 

Dofinansowanie dla pracujących studentów (Wrzesień-Grudzień 2023):

Rząd holenderski ustanowił system finansowania kosztów utrzymania dla pracujących studentów. Kwalifikują się studenci, którzy nie ukończyli 30 lat, studiują w pełnym wymiarze godzin i pracują miesięcznie minimum 56 godzin.

Dofinansowanie składa się z:

  • Basic Grant – €439,20
  • Supplementary Grant – €416
  • Loan – €266,97

Kwota łącznego dofinansowania: €1 122,17 miesięcznie

Pożyczka jest spłacalna, natomiast granty oraz studencki dodatek do transportu są bezzwrotne, jeżeli ukończymy studia w ciągu 10 lat.

Basic Grant jest przyznawany dla wszystkich studentów, którzy nie mieszkają z rodzicami. Wysokość przyznanego Supplementary Grant jest uzależniona od zarobków rodziców (pułap zarobkowy wynosi €35 226). Przedstawiamy PITy sprzed 2 lat (2021) wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język angielski.

Spłata pożyczki: okres spłaty pożyczki (Loan) to 35 lat – odsetki 0.46% rocznie. Kwota spłaty: 4% od nadwyżki od minimalnej płacy krajowej.

kontakt

KONSULTACJA TELEFONICZNA
ADRES
Open Future School
ul. Ogińskich 46
08-110 Siedlce, Polska
NIP 821 251 4127
REGON 147183943